you're reading...
Uncategorized

NMa presenteert resultaten onderzoek tarieven collectieve beheersorganisaties

Het is niet goed mogelijk om te beoordelen of de tarieven van collectieve beheersorganisaties excessief zijn. Dit concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) na een kritische analyse van haar eigen instrumentarium. Zonder een meer specifieke vorm van toezicht zijn de tarieven niet op een zinvolle wijze te beoordelen.

Collectieve beheersorganisaties hebben een economische machtspositie en vallen derhalve onder het toezicht door de NMa op misbruik hiervan. De NMa ziet in dat kader toe op de hoogte van de tarieven die gebruikers zoals café- eigenaren moeten betalen aan rechthebbenden zoals artiesten, via auteursrechtenorganisaties.

Klachten, tips en signalen van gebruikers en brancheorganisaties over het vermeende misbruik van een economische machtspositie door collectieve beheersorganisaties waren de aanleiding voor het onderzoek.De NMa zal zelden tot het oordeel kunnen komen dat tarieven die deze organisaties aan gebruikers in rekening brengen excessief zijn, ongeacht de hoogte van die tarieven. “Wat het zo lastig maakt om toe te zien op tarieven van collectieve beheersorganisaties is dat je hier, in tegenstelling tot andere markten, moeilijk uit kunt gaan van een kostprijs.
Bovendien is er in het geval van bijvoorbeeld een liedje geen directe relatie tussen de kostprijs en de waarde ervan. Daarom is het zeer moeilijk uitspraken te doen over de vraag of tarieven excessief zijn. Is “Rood” van Marco Borsato meer waard dan “Fearless” van Kane?”, aldus René Jansen, lid van de Raad van Bestuur van de NMa.Nederland kent vijf wettelijke collectieve beheersorganisaties die als enige bevoegd zijn om voor bepaalde rechthebbenden bedragen te innen. Naast deze wettelijke organisaties is er een groot aantal andere privaatrechtelijke collectieve beheersorganisaties. De organisaties Buma en Sena zijn de twee grootste organisaties.

Collectieve beheersorganisaties behoren tot de media- en communicatiesector, een prioriteit in de NMa-Agenda 2007. Dit jaar besteedt de NMa eveneens extra aandacht aan de relatie tussen intellectueel eigendom, mededinging en innovatie gezien het grote belang voor de Nederlandse economie.

De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op de website van de NMa: http://www.nmanet.nl/

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: