you're reading...
Uncategorized

‘ The Music Industry needs to make more money from online music licensing’

Digital music will grow enormous in terms of turnover by 2013, the CD sales will become old fashioned. The music will also change drastically. The old business models based on distribution, does not satisfy anymore. Music providers will need to create new business models around online music consumption, and additional revenues should be made from online music licensing, says Forrester. The research company asked more than 4200 European online consumers in France, Germany, Italy, Spain, Sweden and Great Britain. The agency believes that not the sale of CDs, but the music consumption itselfs in the new business models should be central. Forrester: “The core principles of the old music, such as the amount of revenue from album sales will be less significant in an on-demand digital world. The music in the 21st century is more complex and more developed”. Music providers will allow consumers more access to free music, and should also get revenue from ‘online music licensing’; people and companies will pay for the release and playing of online music. Forrester expects that by 2013, digital music counts for 57 percent purchased by sales, and that online music licensing another 1.2 billion euros will convert.
Other research results:
• The only way to combate ‘free’ music is offering for free. Illegal downloading remains a major problem.
• “Social music will grow in the digital landscape. Including for example MySpace.com Music, will double the public. From 32 million in 2007 to 78 million in 2014.
• ‘Granted services’ are the way to the mass audience. Young consumers gather around social networks for their music, the mass public will listen to music through sites whose costs are made by, for example telecommunications or consumer electronic companies. See Nokia it’s ‘Comes With Music ‘.
Digitaal aangeboden muziek zal tegen 2013 qua omzet de cd-verkoop voorbij zijn gestreefd. De Europese muziekindustrie zal hierdoor drastisch veranderen. Het oude businessmodel, gebaseerd op distributie, voldoet niet meer. Muziekaanbieders zullen nieuwe businessmodellen rond online muziekconsumptie moeten bedenken, en additionele inkomsten moeten halen uit online muzieklicenties. Aldus Forrester.Het onderzoekbureau ondervroeg ruim 4.200 Europese online consumenten in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden en Groot-Brittannië. Volgens het bureau moet niet de verkoop van cd’s, maar de muziekconsumptie zelf in de nieuwe businessmodellen centraal komen te staan. Forrester: ‘De kernprincipes van de oude muziekindustrie, zoals omzet uit de hoeveelheid verkochte albums, zullen minder van betekenis zijn in een on-demand digitale wereld. De muziekindustrie in de 21ste eeuw is complexer en meer ontwikkeld’. Muziekaanbieders zullen consumenten meer toegang tot gratis muziek moeten bieden en daarnaast ook omzet halen uit ‘online muzieklicenties’; mensen en bedrijven laten betalen voor het beschikbaar maken en afspelen van muziek online. Forrester verwacht dat in 2013 digitaal aangekochte muziek 57 procent van de omzet voor zijn rekening zal nemen, en dat online muzieklicenties nog eens 1,2 miljard euro zullen omzetten.
Andere onderzoeksresultaten:
De enige manier om het gevecht met ‘gratis’ aan te gaan, is gratis aanbieden. Illegaal downloaden blijft een groot probleem.
‘Social music’ zal groeien in het digitale landschap. Onder andere door bijvoorbeeld MySpace.com Music zal het publiek hiervoor meer dan verdubbelen. Van 32 miljoen in 2007 tot 78 miljoen in 2014.
‘Gesubisdieerde diensten’ zijn de weg naar het massapubliek. Jonge consumenten verzamelen zich rondom social networks voor hun muziek, het massapubliek zal muziek via sites beluisteren waarvan de kosten worden gedragen door bijvoorbeeld telecommunicatie- of consumentenelektronicabedrijven. Zie Nokia met ‘Comes With Music’.
Bron : Tijdschrift voor Marketing week 4, maandag 19 januari 2009

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: